Hospodárstvo

Boer plemena kôz: chov a chov

V našej krajine, chov kôz - to je niečo frivolné. Okamžite sa stará žena objaví v bielom šatku, v ktorom je jedna mliečna koza a pár detí. V iných častiach sveta robia to vážne, chovajú nové plemená kôz, ktorých vlastnosti sú oveľa lepšie ako bežné čistokrvné zvieratá.