Hospodárstvo

Triedenie hovädzieho dobytka

Každý poľnohospodár chce, aby jeho zvieratá mali vysokú úroveň produktivity. V tomto prípade je potrebné vykonávať šľachtiteľskú prácu a pochopiť, ako správne hodnotiť dobytok podľa ich produktívnych vlastností. Chov hovädzieho dobytka je nevyhnutný na to, aby sa čo najpresnejšie stanovili potrebné kritériá, takže v stáde zostanú len hodnotní jedinci.

Čo je hodnotenie dobytka a prečo je to potrebné?

Lepenie je posudzovanie dobytka, ktoré umožňuje určiť ich kvalitatívnu hodnotu, berúc do úvahy plemeno, ústavu, exteriér, pôvod, živú hmotnosť a produkciu mlieka. Všetky práce vykonávajú spravidla zamestnanci farmy, zriedka pozývajú externých špecialistov.

Predtým, ako pristúpite k hodnoteniu hovädzieho dobytka, budete musieť vykonať niekoľko postupov:

  • skontrolovať pridelené číslo zvieraťa;
  • zvážiť informácie o kŕmení a udržiavaní jednotlivcov;
  • vyplňte špeciálnu kartu - F2-mol;
  • zhrnúť výnos každej kravy za posledný rok;
  • všetky potrebné prípravné práce.

Aby bolo možné klasifikáciu hovädzieho dobytka, ministerstvo poľnohospodárstva špeciálne vypracovala manuál, ktorý podrobne popisuje všetky druhy rozlišovacích znakov hospodárskych zvierat. Po úplnom zhodnotení dobytka sa každému zvieraťu pridelí príslušná trieda.

Následné pridelenie zvierat

Po získaní všetkých potrebných údajov sa zohľadnili individuálne charakteristiky každého zvieraťa, je možné pristúpiť k definícii účelu hovädzieho dobytka.

Účel hovädzieho dobytka sa určuje takto: t

  • do chovného jadra patrí spravidla len tá najlepšia časť stáda. Vo väčšine prípadov táto časť nepresahuje 60% celkového počtu zvierat;
  • chovných jedincov patriacich do jadra rodokmeňa tvorí približne 20% z počtu jedincov zaradených do chovu po klasifikácii.

Zo zvierat, ktoré sú zaradené do chovného jadra, sa vyberajú hlavne mladé jalovice a gobi. Ak mláďatá nemajú žiadne chovné hodnoty, sú vykrmované a potom poslané na porážku.

Je to dôležité! Pomocou klasifikácie môžete identifikovať najlepšie a najhoršie vlastnosti hovädzieho dobytka a potom vykonať vyradenie.

záver

Lepenie hovädzieho dobytka je postup, pri ktorom každý zviera na farme určuje svoj účel. Jednotlivci s najvyššími hodnotami identifikujú plemenné jadro. Vynikajúci jedinci sa používajú na párenie na objednávku, ktorý sa vykonáva za účelom získania chovných jedincov. Tieto práce môžu spravidla vykonávať samotní poľnohospodári, ale v prípade potreby môžete požiadať o pomoc odborníkov z výskumných ústavov.