Hospodárstvo

Divoké včely: foto kde žijú

Divoké včely sú predkami moderných domácich včiel. Väčšina ich biotopov je vzdialená od oblastí ľudských sídiel - divokých lesov alebo lúk. Z času na čas sa však počas období rojenia voľne žijúcich včiel sťahujú a usadzujú v tesnej blízkosti ľudí.