Hospodárstvo

Varroadez: inštrukcie, účinná látka

Varroadez je účinný akaricíd, ktorý umožňuje včelárom zbaviť sa dvoch druhov parazitov - roztočov varroa (Varroa destructor) a akarapis (Acarapiswoodi), čo je vysoko špecializovaný pesticíd s vysokým výkonom. Dodržiavanie pokynov na používanie Varroadez, môžete zachrániť včelie rodiny od parazitov bez obetí medzi populáciou rastlín medu.