Záhradníctvo

Najlepšie obliekanie ovocných stromov na jeseň

Jesenné kŕmenie ovocných stromov je jedným z povinných sezónnych postupov. Rastlina, ktorá konzumovala živiny na produkciu ovocia, "odpočíva" na budúci rok. Pre mnohých záhradníkov v minulosti bola situácia "tento rok silná, ďalšia je prázdna" bola normálna kvôli tomu, že neexistovali žiadne kvalitné prípravky na hnojenie ani na kolektívnych farmách. A v súkromných rukách prakticky nepredali. Použitie menej koncentrovaných prírodných organických hnojív spôsobilo, že stromy "vyčerpali čas".

záver

Jesenné kŕmenie ovocných stromov je hlavným postupom zameraným na získanie bohatej úrody na jar. Toto je operácia, ktorú záhradník nemôže zanedbávať, ak chce získať výnos na záhradné plodiny.