Výstavba

Spracovanie skleníkov z phytophtoras na jeseň

Liečba chorôb je najdôležitejším procesom v predzimnej príprave skleníkovej pôdy. Spracovanie skleníka z phytophthory na jeseň je veľmi dôležité, aby sme v nasledujúcom roku získali plnú plodinu, ktorá nie je poškodená chorobami. Takéto spracovanie môžete vykonať niekoľkými spôsobmi, ale existujú základné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.